Slavnostní poklepání základního kamene obnovy na zámku v Uherčicích

Dnes, 4.  října 2019, byla na zámku v Uherčicích slavnostně zahájena dlouhodobě plánovaná obnova v rámci projektu IROP - „Státní zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“. Realizací projektu se zvýší atraktivita zámku pro návštěvníky, zlepší standard poskytovaných služeb a rozšíří se nabídka návštěvníkům. Část památky bude zpřístupněna pro osoby s omezenou mobilitou.

Státní zámek Uherčice patří k největším zámeckým areálům v České republice. Založen byl na přelomu 15. a 16. století a jeho největší hodnotou je mimořádně kvalitní architektonická a prostorová podoba celku, daná složitým stavebním vývojem. Renesanční vzhled zámku tak doplňují barokní a neoklasicistní interiéry a spolu s romantickým krajinářským parkem je zapojený do širší krajiny jižní Moravy.

Díky různým stavebním a uměleckým epochám, které jsou do historie Uherčic vepsány dodnes, je zámek někdy označován jako "učebnice slohů". Bohatá umělecká výzdoba interiérů se přes částečné narušení zachovala ve velmi autentické podobě.

V rámci památkové obnovy financované z IROP bude obnoveno a restaurováno křídlo zámku s Banketním sálem, včetně zázemí pro pořádání kulturních akcí. V návaznosti na restaurované schodiště na hlavním nádvoří budou obnoveny přístupové prostory před Banketním sálem – modrý pokoj s květinovou výmalbou, pokoj s tureckým stanem, prostory mezipatra a chodby navazující na arkádu. Pozornost bude taky věnována vybudování technické infrastruktury v areálu zámku – vnitřní rozvody elektro, vodovod a kanalizace. Bude obnoven objekt koníren, zde bude vybudováno zázemí pro návštěvníky, pokladna, šatna, vstupní expozice, prodejna. Součástí projektu je i řešení bezbariérového přístupu do části areálu zámku. Revitalizovány budou dvě nádvoří – arkádové a hlavní s návazností na prostor sala terreny.  Obnova části fasád s cílem zachránit zanikající architektonické prvky sgrafitové výzdoby, obnova drobné architektury v zahradách a vybudování informačního a orientačního systému v areálu zámku včetně zahrad a romantického parku.