Z Uherčic na Bítov

Dalším zajímavým cílem je hrad Bítov, vzdálený od Uherčic necelých 15 km.

Související památky

Z Uherčic přes Korolupy, Vysočany a kolem zříceniny hradu Cornštejna z 1. poloviny 14. století (otevřeno od června do září) vede silnice do Bítova. Asi 2 km od vsi se nachází hrad Bítov, který byl nad soutokem Želetavky a Dyje vystavěn již ve 12. století. Přístupný je od dubna do října. U silnice k hradnímu parkovišti máte možnost zastavit se v restauraci Rumburak a navštívit stejnojmennou rozhlednu.