Nová prohlídková trasa na zámku Uherčice je otevřena

Celkem sedm nově zpřístupněných místností ve východním křídle zámku včetně jedinečné Andělské chodby s unikátní a v obdobném rozsahu nevídanou vrcholně barokní štukovou výzdobou představuje nová prohlídková trasa „Zámecké interiéry“ na státním zámku Uherčice. Veřejnosti se otevřela 1. května 2024. Její zpřístupnění bylo možné díky dokončení další etapy obnovy této národní kulturní památky.

Prohlídková trasa ve východním křídle zámku, kde se nacházejí společenské a soukromé prostory, navazuje na již obnovené interiéry v severním křídle, kterým vévodí impozantní banketní sál. Nově si tak návštěvníci během padesátiminutové prohlídky vyslechnou nevšední příběhy a pestré osudy zámku a jeho majitelů, kterými bylo i šest knížat z italského rodu Collalto et San Salvatore. Právě tento italský rod vtiskl zámku jeho současnou podobu.

Ve všech nově zpřístupněných místnostech, včetně barokní tzv. Andělské chodby a pracovny někdejšího generála císařských vojsk Hraběte Donáta Heisslera z Heitersheimu, byly provedeny odborné restaurátorské zásahy. Výsledkem je mimořádná pestrobarevná podívaná, která zdůrazňuje plastickou část umělecké výzdoby a malbou imituje v baroku tolik oblíbené mramorování. Mezi nejnáročnější zásahy se řadí navrácení umělecké výzdoby stropů, které bylo nutné z důvodu napadení nosných konstrukcí dřevokaznými houbami zcela vyměnit a následně opětovně osadit štukovými stropními dekoracemi.

Kromě štukové výzdoby byly obnoveny dřevěné podlahy, klasicistní výmalba stěn a stropů a byly rekonstruovány plátěné tapety v hlavním společenském salonu. Originály bohužel nepřežily 2. polovinu 20. století, proto byly zhotoveny  kopie malovaných plátěných tapet, jejichž podobu známe díky dochovaným historickým fotografiím. Návštěvníci jen sotva poznají, že nejde o originály z roku 1810, ale o novodobé kopie tapet.

Náležitá péče byla věnována také vnitřnímu zařízení a sbírkám, které bývaly chloubou Collaltů, proslulých sběratelů a mecenášů umění. Přes značné ztráty v poválečných letech se dochovalo překvapivé množství původního vybavení zámku a v každé místnosti tak návštěvník spatří nábytek či obrazy, které tvořily původní zařízení tohoto sídla.  

Na tuto část obnovy a záchrany jednoho z nejcennějších zámeckých komplexů na Moravě bylo vynaloženo téměř 50 mil Kč. Ministerstvo kultury poskytlo dotaci 28 milionů korun a 21 milionů korun investoval Národní památkový ústav z vlastních provozních prostředků.

Postupující obnova navrací zámku v Uherčicích jeho lesk a slávu, kterou měl v době, kdy byl vítaným místem zastávek šlechty na cestě mezi Vídní a Prahou.