Odborní pracovníci Národního památkového ústavu navštívili 14. 5. 2024 zámek Uherčice

Památkáři Národního památkového ústavu z celé České republiky měli možnost v úterý 14. května 2024 zhlédnout nejen novou prohlídkovou trasu, ale i další části zámku. Odborný výklad ke stavební a památkové obnově poskytli dlouholetý památkový garant NPÚ Pavel Jerie a Radek Ryšavý z oddělení instalací a mobiliárních fondů NPÚ ÚPS Kroměříž.

Památkáři Národního památkového ústavu z celé České republiky měli možnost v úterý 14. května 2024 zhlédnout nejen novou prohlídkovou trasu, ale i další části zámku. Odborný výklad ke stavební a památkové obnově poskytli dlouholetý památkový garant NPÚ Pavel Jerie a Radek Ryšavý z oddělení instalací a mobiliárních fondů NPÚ ÚPS Kroměříž.

Od 1. května 2024 je na zámku v Uherčicích zpřístupněna veřejnosti nová prohlídková trasa "Zámecké interiéry", jejíž součástí je i sedm nově zpřístupněných místností ve východním křídle zámku včetně Andělské chodby s unikátní a v obdobném rozsahu nevídanou vrcholně barokní štukovou výzdobou.

Prohlídková trasa ve východním křídle zámku, kde se nacházejí společenské a soukromé prostory, navázala na již obnovené interiéry v severním křídle, kterým vévodí impozantní banketní sál. Nově si tak návštěvníci během padesátiminutové prohlídky vyslechnou nevšední příběhy a pestré osudy zámku a jeho majitelů, kterými bylo i šest knížat z italského rodu Collalto et San Salvatore. Právě tento italský rod vtiskl zámku jeho současnou podobu.

Ve všech nově zpřístupněných místnostech, včetně barokní tzv. Andělské chodby a pracovny někdejšího generála císařských vojsk hraběte Donáta Heisslera z Heitersheimu, byly provedeny odborné restaurátorské zásahy. Výsledkem je mimořádná pestrobarevná podívaná, která zdůrazňuje plastickou část umělecké výzdoby a malbou imituje v baroku tolik oblíbené mramorování. Mezi nejnáročnější zásahy se řadí navrácení umělecké výzdoby stropů, které bylo nutné z důvodu napadení nosných konstrukcí dřevokaznými houbami zcela vyměnit a následně opětovně osadit štukovými stropními dekoracemi.

Na tuto část obnovy a záchrany jednoho z nejcennějších zámeckých komplexů na Moravě bylo vynaloženo téměř 50 mil. Kč. Ministerstvo kultury poskytlo dotaci 28 milionů korun a 21 milionů korun investoval Národní památkový ústav z vlastních provozních prostředků.

O prohlídku byl mezi pracovníky NPÚ velký zájem, na zámek přijelo téměř 60 odborníků z ÚOP Kroměříž, ÚOP Brno, ÚOP Telč a ÚOP České Budějovice.

Postupující obnova navrací zámku v Uherčicích jeho lesk a slávu, kterou měl v době, kdy byl vítaným místem zastávek šlechty na cestě mezi Vídní a Prahou.