Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna

Název: Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004591

Operační program: Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 (IROP)

 • prioritní osa: 3. – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
 • specifický cíl: 3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • investiční priorita: 6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
 • výzva č. 52 Revitalizace vybraných památek II
 • doba trvání projektu: 25. 1. 2016 – 31. 12. 2021
 • stav projektu: realizace
 • celkové zdroje na realizaci projektu: 112 747 872,- Kč
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 110 593 311,- Kč z toho 94 004 314,35 Kč ze strukturálních fondů EU (ERDF) a 16 588 996,65 Kč Národní veřejné zdroje ze státního rozpočtu
 • Celkové nezpůsobilé výdaje projektu (vlastní zdroje): 2 154 561,- Kč
 • Příjemce: Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Finanční podpora byla projektu přiznána rozhodnutím ministra kultury č.3/2018 ze dne 14. 3. 2018.

                           

 

Zaměření a cíle projektu

Projekt je zaměřen na vzorovou památkovou obnovu nejhodnotnějších a zároveň nejohroženější částí zámeckého areálu SZ Uherčice a jeho kvalitní prezentaci a zpřístupnění veřejnosti.

Cílem projektu je památková obnova vybraných částí zámeckého areálu s velkým podílem restaurování, vytvoření návštěvnické infrastruktury, památková obnova zámeckého parku s romantickou zříceninou. Realizace projektu umožní rozšíření nabídky pro návštěvníky - nové expozice, nová prohlídková trasa, bezbariérový přístup. Části zámeckého areálu jsou nyní v havarijním stavebně technickém stavu, který je podle možností správce provizorně zajištěn.

Projekt řeší záchranu významné části rozsáhlého zámeckého komplexu, kterou lze zahrnout do souboru národního kulturního dědictví ČR.

Realizací projektu bude odstraněn havarijní stavebně technický stav, budou odstraněny nepůvodní a nevyhovující stavební zásahy, vybudovány inženýrské sítě a technická infrastruktura areálu, dále budou provedeny restaurátorské a konzervační práce. Součástí projektu jsou zahradní úpravy v okolí zříceniny, odstranění náletových dřevin a vegetace s cílem znovu obnovit komponovaný průhled k zámku, který byl jedním ze základních principů přírodně krajinářské zahradní kompozice.

Realizací projektu dojde k zatraktivnění SZ Uherčice pro návštěvníky, což by mělo vést k vyšší návštěvnosti a tím ke zlepšení ekonomické situace památkového objektu. Bude vytvořena kvalitní infrastruktura pro návštěvnický provoz a pořádání vzdělávacích, kulturních a společenských akcí. Vznikne atraktivní cíl pro turisty i občany ze širokého okolí, což bude pro tento turisticky velmi málo navštěvovaný region přínosem v podobě vzniku nových podnikatelských a pracovních příležitostí zejména v oblasti cestovního ruchu.

Kontaktní osoby:

 • Ing. Alena Lysá, kastelánka SZ Uherčice, tel: +420 515 298 396, 773 785 280 , e-mail: lysa.alena@npu.cz
 • Mgr. Dagmar Šnajdarová, PR projektu, tel: +420 725 308 460, e-mail: snajdarova.dagmar@npu.cz

Fotogalerie postupné obnovy severního křídla z projektu IROP

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Alena Lysá

 • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 515 298 396, 773 785 280
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Kroměříži
1/, Uherčice u Znojma 1 67107
Absolventka fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, obor slévárenská technologie. Od roku 1997 pracovala na státním zámku Lysice na pozici sezónního průvodce. V letech 2004 – 2005 absolvovala kurs památkové péče při NPÚ. V letech 2010 – 2018 pracovala v Muzeu regionu Valašsko jako kastelánka zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Od 1. 1. 2019 je kastelánkou Státního zámku Uherčice.