Virtuální prohlídka – obnova zámku Uherčice

Na zámku v Uherčicích byla na podzim roku 2021 dokončena první etapa obnovy. Realizací projektu "Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna" z Integrovaného regionálního operačního programu se nejen zvýšila atraktivita zámku pro návštěvníky, ale i nabídka a standard poskytovaných služeb. Následující videa vás seznámí sprůběhem obnovy.